اخبـار و اطلاعيـه‌‎ها

کسب مجوز رتبه علمی پژوهشی دوفصلنامه معرفت سیاسی

دوفصلنامه معـرفت سـیاسی متعلق به گـروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی (ره) به دو فصلنامه علمی پژوهشی ارتقاء یافت. مطالعه بیشتر...

نشست صمیمی دانش پژوهان کارشناسی گروه علوم سیاسی...

نشست صمیمی بین دانش‌پژوهان کارشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مسئولین و اساتید گروه علوم سیاسی برگزار گردید. در این دیدار که سه شنبه مورخ 11 /07 /1391 در طبقه سوم کلاس 32 برگزار... مطالعه بیشتر...

رسالت گروه

 

جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد.  جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد. جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد.

ادامه مطلب...

 

 

 

چارت تشکیلاتی گروه 

 

معرفی اعضای هیئت علمی گروه

 

آثار و تألیفات گروه

گزارش تصویری

                            

دانش پژوهان گروه

17
دانش پژوهان جاری
(کارشناسی)
24
دانش پژوهان جاری
(ارشد)
54
دانش پژوهان جاری
(دکتری)
184
فارغ التحصیلان
(کارشناسی)
94
فارغ التحصیلان
(ارشد)
28
فارغ التحصیلان
(دکتری)
100
آمار پایان نامه
(ارشد)
31
آمار پایان نامه
(دکتری)