نشست صمیمی دانش پژوهان کارشناسی گروه علوم سیاسی ( ورودی های 88،89،90،91)

نشست صمیمی بین دانش‌پژوهان کارشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مسئولین و اساتید گروه علوم سیاسی برگزار گردید.

در این دیدار که سه شنبه مورخ 11 /07 /1391 در طبقه سوم کلاس 32 برگزار گردید. دانش‌پژوهان به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با رشته و مسائل گروه علوم سیاسی پرداختند؛ و اساتید محترم نیز با سعه‌صدر به پاسخ سؤالات و راهنمایی دوستان پرداختند.
این جلسه که با حضور حجت الإسلام دکتر نوروزی (قائم مقام گروه)، حجت الإسلام دکتر وحیدی منش (دبیر پژوهش گروه)، حجت الإسلام دکتر شبان‌نیا (عضو هیئت علمی)، حجت الإسلام رضوانی، حجت الإسلام امیدی، جناب آقای سیدیان (دبیر آموزش گروه) برگزار گردید پیشنهادهای بسیار مناسبی مانند: برگزاری منظم این جلسات، تشکیل کارگروه‌های علمی، تجدید نظر در پیش نیازها و ... ارائه گردید.