دبیر پژوهش

 بسمه تعالي
چكيده‌اي از فعالیت‌های علمي و پژوهشي قاسم شبان­ نياء رکن آبادی
تا 3/20/ 1391

1. تحصيلات حوزوي:
1- ورود به حوزه علميه در سال 1371 و سپري نمودن 6 سال اولیه (دروس مقدماتي و لمعتين) در مدرسه علمیه معصوميه حوزه علمیه قم تا سال 1374
2- سپري نمودن کفايه و مکاسب در حوزه علمیه قم با استفاده از محضر اساتيد: حجج الاسلام مرحوم پاياني، موسوي تهراني، مرحوم وجداني و ... تا سال 1378.
3- سپري نمودن 10 سال درس خارج از سال 1378 در محضر اساتيد فقه و اصول حوزه علمیه قم از جمله آيت الله مکارم شيرازي، شبيري زنجاني، وحيد خراساني، عباس کعبي و محمد سعيد واعظي
2. تحصيلات کلاسيک:
1- سپري نمودن تحصيلات دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در شهر قم؛
2- ورود به كارشناسي رشته الهيات و معارف اسلامي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در سال تحصيلي 1375- 1374 و فارغ‌التحصیل شدن از آن در سال تحصيلي 1378-1377
3- ورود به كارشناسي ارشد علوم سياسي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در سال تحصيلي 1379- 1378 و فارغ‌التحصیل شدن از آن در شهریور 1383.
4- ورود به دوره دكتري علوم سياسي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در نيم سال دوم سال تحصيلي 1383 و فارغ‌التحصیلی در آن مقطع در تاریخ 7/11/1389. این پایان‌نامه با عنوان «حقوق بشر اسلامی و حکومت اسلامی» با راهنمایی آیت الله عباس کعبی و مشاوره دکتر منوچهر محمدی، در تاریخ 7/ 11/1389 با داوری دکتر محمد جواد نوروزی، دکتر فیروز اصلانی و دکتر عباس کدخدایی دفاع نهایی گردید و با درجه عالی (18) پذیرفته شد.
 3. سوابق تدريس:
1- تدريس اصول روابط بین‌الملل در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع كارشناسي در ترم دوم سال تحصيلي 1386-1385 (3 واحد)
2- تدريس اصول روابط بین‌الملل در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع كارشناسي در ترم دوم سال تحصيلي 1387-1386 (3 واحد)
3- تدريس فقه القرآن (آيات سياسي قرآن) در مقطع کارشناسي ارشد فقه سياسي مدرسه تخصصي فقه و اصول متعلق به مرکز جهاني علوم اسلامی به ميزان دو واحد
4-تدريس «ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام» به ميزان 2 دور 2 واحدي در مقطع كارشناسي در مدرسه علوم انساني متعلق به مركز جهاني علوم اسلامي در ترم اول سال تحصيلي 86-1385
5- 2 دوره 2 واحدي تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام، در دانشکده فرماندهي و ستاد آجا (معادل مقطع كارشناسي ارشد) براي ترم دوم سال تحصيلي 86- 1385.
6- 2 دوره 2 واحدي تدريس نظام دفاعي اسلام، در دانشکده فرماندهي و ستاد آجا (معادل مقطع كارشناسي ارشد) براي ترم دوم سال تحصيلي 86- 1385.
7- تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام براي دانشجويان طرح ولايت در شهرکرد به ميزان سه دوره در تابستان 1386.
8- تدريس «ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام» به ميزان 2 واحد در مدرسه علوم انساني متعلق به مركز جهاني علوم اسلامي در ترم اول سال تحصيلي 87-1386
9- تدريس «فقه سياسي» به ميزان 3 واحد در مدرسه علوم انساني متعلق به مركز جهاني علوم اسلامي در ترم اول سال تحصيلي 87-1386
10- تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام براي دانشجويان طرح ولايت در آبعلي به ميزان سه دوره در تابستان 1385.
11-تدريس احکام، اخلاق و عقايد براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان در اردوهاي طرح ولايت دانش‌آموزي استان تهران و تهران بزرگ از سال 1383 در کرج. 
12- تدريس «آسيب­شناسي انقلاب اسلامي» در مركز غير حضوري مؤسسه امام خميني (ره) براي ترم اول سال تحصيلي 87- 1386
13- تدريس «جامعه و سياست در قرآن» و «حقوق و سياست در قرآن» در مركز غير حضوري مؤسسه امام خميني (ره) براي ترم اول سال تحصيلي 87- 1386 هر کدام به ميزان 4 واحد.
14- تدريس «تاريخ و اصول روابط بين‌الملل» و «فقه القرآن» به صورت معرفي به استاد در ترم دوم سال تحصيلي 1386- 1387 براي گروه فقه سياسي مدرسه تخصصي فقه و اصول
15- تدريس «انقلاب اسلامي»، «ولايت فقيه» و «احزاب سياسي» به طور فشرده در برنامه آموزشي دور آشنايي با مباني علوم سياسي ویژه رؤساي ادارات آموزش عقيدتي ستاد وزارت و سازمان‌های جهاد كشاورزي استان‌های كشور – كرج بهمن ماه 1386.
16- تدريس درس آموزش عقايد براي دور درجه‌داري نيروي دريايي سپاه در قم در فروردين و ارديبهشت 1387.
17- تدريس انقلاب اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي شعبه مركزي قم (شاه سيد علي) به ميزان 4 واحد در نیمه دوم سال تحصيلي 1387-1386.
18- تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام براي دانشجويان طرح ولايت در مشهد به ميزان سه دوره در تابستان 1387.
19- تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام براي دبيران در تبريز، به ميزان سه دوره در تابستان 1387.
20- تدريس درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام براي دبيران در تهران، به ميزان سه دوره در تابستان 1387.
21- تدريس كتاب «درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام» براي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان در ترم اول سال تحصيلي 1387- 1388 به دعوت بخش آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره)
22- تدريس «حقوق و سياست در قرآن» (به ميزان 4 واحد) در مقطع كارشناسي در ترم اول سال تحصيلي 1387-1388 به دعوت بخش دروس عمومي مؤسسه امام خميني (ره)
23- تدريس آسيب­شناسي انقلاب اسلامي و تاريخ تحولات سياسي ايران و تربيت بدني در بخش غير حضوري مؤسسه در دانشگاه الهيات و معارف اسلامي در ترم اول سال تحصيلي 1388-1387 هر كدام به ميزان 2 واحد
24- تدريس «فلسفه سياسي اسلام» براي بخش پژوهشي جامعه الزهراء در ترم اول سال تحصيلي 1388-1387 به ميزان 2 واحد
25- تدريس «مباني انديشه­هاي سياسي اسلام» در مدرسه علوم انساني مركز جهاني علوم اسلامي در ترم اول سال تحصيلي 1387-1388 به ميزان 2 واحد
26- تدريس «سياست خارجي جمهوري اسلامي» به ميزان دو واحد به صورت معرفي به استاد در مقطع كارشناسي براي ترم دوم سال تحصيلي 87-88 در مؤسسه امام خميني (ره).
27- شركت در طرح دبيران در تهران به عنوان مدرس در تابستان 1388 و برگزاري 3 دور 2 واحدی «درآمدي بر مباني ارزشي و سياسي اسلام» براي دبيران استان تهران و استان‌های ديگر برگزار شده در تهران
28- شركت در طرح ولايت دانشجويي در شهركرد به عنوان مدرس در تابستان 1388 و برگزاری 3 دور 2 واحدی «فلسفه سياسي اسلام» براي دانشجويان بسيجي دور تكميلي
29- شركت در طرح ولايت دانشجويي در مشهد به عنوان مدرس در تابستان 1388 و برگزاری 3 دور 2 واحدی «فلسفه سياسي اسلام» براي دانشجويان بسيجي
30- تدريس اصول روابط بین‌الملل (3 واحد) در مقطع كارشناسي گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره) در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
31- تدريس 4 واحد جامعه و تاريخ در قرآن، به صورت نيمه حضوري در بخش غيرحضوري مؤسسه امام خميني (ره) در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
32- تدريس 2 واحد آسيب شناسي انقلاب اسلامي در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
33- تدريس 2 واحد نظام سياسي اسلام در دانشگاه فرهنگ معارف مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
34- تدريس 2 واحد تاريخ تحولات معاصر ايران در دانشگاه فرهنگ معارف مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
35- تدريس 2 واحد انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن در دانشگاه فرهنگ معارف مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
36- تدريس 2 واحد تاريخ و اصول روابط بين­الملل در مقطع كارشناسي ارشد گروه فقه سياسي جامعه المصطفي (مدرسه تخصصي فقه و اصول) در ترم اول سال تحصيلي 88-89.
37- تدريس «درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام» براي دانشجويان بسيجي اسدآباد همدان برگزار شده در اردوگاه ولايت قم در بهمن 1388 به ميزان دو واحد به صورت فشرده.
38- تدريس ولايت فقيه براي کارشناسان فرهنگي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه جامع علمي کاربردي در تهران تحت عنوان طرح بصيرت به ميزان 6 ساعت در 28 بهمن 1388.
 39- تدريس حضوري «حقوق و سياست در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
40- تدريس غير حضوري «حقوق و سياست در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري طلاب در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
41- تدريس غير حضوري «جامعه و تاريخ در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري طلاب در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
42- تدريس آنلاين «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» به ميزان 2 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه معارف زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
43- تدريس آنلاين «نظام سياسي اسلام» به ميزان 2 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه معارف زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1388- 1389.
44- تدريس «نظام سياسي اسلام» به ميزان 2 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري (دانشگاه معارف زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
45- تدريس «انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن» به ميزان 2 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري (دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
46- تدريس حضوري «حقوق و سياست در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي در ترم دوم سال تحصيلي 1388-1389.
47- تدريس ولايت فقيه به ميزان 4 ساعت براي دانشجويان دانشگاه رفسنجان برگزار شده در مجتمع ياوران مهدي قم در ارديبهشت 1389 به دعوت بخش آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره).
48- تدريس ولايت فقيه به ميزان 4 ساعت براي دانشجويان دانشگاه سمنان برگزار شده در مجتمع فرهنگي نور قم در ارديبهشت 1389 به دعوت بخش آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره).
49- تدريس ولايت فقيه به ميزان 4 ساعت براي دوره هاي ضمن خدمت سپاه ولي امر برگزار شده در قم در تاريخ 10 خرداد 1389.
50- تدريس ولايت فقيه به ميزان 4 ساعت براي دوره هاي ضمن خدمت سپاه ولي امر برگزار شده در قم در تاريخ 1 و 3 تیرماه 1389..
51- تدریس مبانی ارزشی و سیاسی اسلام برای دوره تربیت مدرس طرح ولایت برگزار شده توسط آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره) در موسسه در خرداد و تیرماه 1389. (9 جلسه 2 ساعته)
52- برگزاری کارگاه «ولایت فقیه» در دو دوره 4 ساعته برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ 4 تیرماه 1389 به دعوت کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره).
53- شركت در طرح دبيران در قم به عنوان مدرس در تابستان 1389 و برگزاري 3 دور 2 واحدی «درآمدي بر مباني ارزشي و سياسي اسلام» براي دبيران استان قم و استان‌های ديگر به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره).
 
54- شرکت در طرح ولايت دانشجويي براي تدريس «مباني ارزشي و سياسي اسلام» برگزار شده در دانشگاه شهيد بهشتي تهران در مرداد 1389 به ميزان 9 جلسه 2 ساعته به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره)
55- تدريس «جریان شناسی فکري و فرهنگي ايران معاصر» به ميزان 42 جلسه 2 ساعته براي 6 گروه از دانشجويان در طرح ضيافت انديشه برگزار شده در دانشگاه قم در ماه رمضان (تابستان 1389) به دعوت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.
56- تدريس يک دور 8 ساعته «ولايت فقيه» به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره) براي دانشجويان پسر نخبه استان خوزستان در مجتمع ياوران مهدي (عج) قم برگزار شده توسط بسيج دانشجويي استان خوزستان در هفت آخر شهريورماه 1389
57- تدريس يک دور 8 ساعته «ولايت فقيه» به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره) براي دانشجويان دختر نخبه استان خوزستان در مجتمع ياوران مهدي (عج) قم برگزار شده توسط بسيج دانشجويي استان خوزستان در هفته آخر شهريورماه 1389
58- تدريس 2 واحد انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 89-90.
59- تدريس 2 واحد آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 89-90.
60- تدريس 2 واحد نظام سياسي اسلام در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي مؤسسه به صورت نيمه حضوري در ترم اول سال تحصيلي 89-90. قابل ذکر است که اين درس 8 ساعت کلاس حضوری در قم و 8 ساعت کلاس حضوري در تهران نيز داشته است.
61- تدريس غير حضوري «حقوق و سياست در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري طلاب در ترم اول سال تحصيلي 1389-1390.
62- تدريس آنلاين «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه) در ترم اول سال تحصيلي 1389-1390.
63- تدريس آنلاين «نظام سياسي اسلام» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه) در ترم اول سال تحصيلي 1389-1390.
64- تدريس نيمه حضوري «جامعه و تاريخ در قرآن» به ميزان 4 واحد در مؤسسه امام خميني (ره) در مقطع کارشناسي بخش نيمه حضوري طلاب در ترم تابستاني 1389.
65- تدریس «امر به معروف و نهی از منکر» برای دور آموزشی توسعه و ارتقای توانمندی‌های بانوان (طرح عفاف و حجاب) برگزار شده در قزوین از سوی استانداری قزوین به دعوت معاونت آموزش مؤسسه به میزان چهار دوره (هر دوره 8 ساعت) برای خواهران طلبه، دبیر، و اعضای فعال فرهنگی استان در نیمه دوم مهرماه 1389.
66- تدریس ولایت فقیه در تیپ امام صادق (ع) در نیمه دوم آبان 1389 به میزان 4 جلسه دو ساعته.
67- تدریس «حقوق و سیاست در قرآن» به میزان 4 واحد در ترم دوم سال تحصیلی 90-1389 برای گروه معارف موسسه امام خمینی (ره) در مقطع کارشناسی.
68- تدريس آنلاين «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1389-1390. (در ساعات غير موظفي)
69- تدريس آنلاين «نظام سياسي اسلام» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه مجازي (دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه) در ترم دوم سال تحصيلي 1389-1390. (در ساعات غير موظفي)
70- تدريس نیمه‌حضوری «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه در ترم دوم سال تحصيلي 1389-1390. (در ساعات غير موظفي)
72- تدريس نیمه حضوری «نظام سياسي اسلام» به ميزان 2 واحد در مقطع کارشناسي دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي زير نظر مؤسسه در ترم دوم سال تحصيلي 1389-1390. قابل ذکر است که اين درس 8 ساعت کلاس حضوری در قم و 8 ساعت کلاس حضوري در تهران نيز داشته است. (در ساعات غير موظفي)
73. برگزاری دور «مبانی ولایت فقیه و شبهات آن» در مدرسه علمیه شهیدین برای طلاب در اسفندماه 1389 به دعوت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (4 جلسه)
74. برگزاري كارگاه ولايت فقيه در تاريخ 15/2/1390 براي اساتيد دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامي ابهر به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه امام خميني (ره).
75- برگزاري كارگاه ولايت فقيه در تاريخ 22/2/1390 براي اساتيد دانشگاه در دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه برگزار شده از سوي نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (4 ساعت)
76. برگزاري كارگاه ولايت فقيه در تاريخ 5/3/1390 براي اساتيد دانشگاه در مجتمع آموزشی و دانشگاه گنبد کاووس به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه برگزار شده از سوي نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (4 ساعت)
77- برگزاري كارگاه ولايت فقيه در تاريخ 5/3/1390 براي اساتيد دانشگاه در دانشگاه پیام نور گرگان به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه برگزار شده از سوي نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (3 ساعت)
78- تدريس 2 دوره 2 واحدی «فلسفه سياسي اسلام» برای دانشجویان دور تکمیلی در اردوی طرح ولایت دانشجویی برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره) در تابستان 1390.  
79- تدريس 2 دوره 2 واحدی «درآمدی بر مبانی ارزشی و سیاسی اسلام» برای دانشجویان دور مقدماتی در اردوی طرح ولایت دانشجویی برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره) در تابستان 1390.  
80- تدريس درس «ولایت فقیه» برای دانشجویان بسیجی عضو اردوهای جهادی دانشگاه علمی کاربردی در ماه رمضان (تابستان 1390) به میزان 3 دور 16 ساعته در راستای برگزاری طرح ضیافت دانشجویی
81- تدریس درس 2 واحدی «تاریخ روابط بین‌الملل» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش نیمه حضوری طلاب موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
82- تدریس درس 2 واحدی «انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش نیمه حضوری طلاب موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
83- تدریس درس 2 واحدی نظام سیاسی اسلام (برای بخش نیمه حضوری دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
84- تدریس درس 2 واحدی آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی (برای بخش نیمه حضوری دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
85- تدریس درس 2 واحدی نظام سیاسی اسلام (برای بخش مجازی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
86- تدریس درس 2 واحدی آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی (برای بخش مجازی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
87- تدریس درس 4 واحدی «حقوق و سیاست در قرآن» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش حضوری موسسه امام خمینی (ره) در ترم اول سال تحصیلی 1390-1391
88- تدريس نظام سياسي اسلام در دوره هاي تحت عنوان سلمان براي كارمندان استانداري قزوين در تاريخ 6 و 7 مهر 1390 (دو دور 4 ساعته) به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه
89- تدریس درس 2 واحدی «جغرافیای سیاسی» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش نیمه حضوری طلاب موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
90- تدریس درس 4 واحدی «حقوق و سیاست در قرآن» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش نیمه حضوری طلاب موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
91- تدریس درس 2 واحدی نظام سیاسی اسلام (برای بخش نیمه حضوری دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
92- تدریس درس 2 واحدی آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی (برای بخش نیمه حضوری دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
93- تدریس درس 2 واحدی نظام سیاسی اسلام (برای بخش مجازی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
94- تدریس درس 2 واحدی آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی (برای بخش مجازی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) وابسته به موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
95- تدریس درس 4 واحدی «حقوق و سیاست در قرآن» در مقطع کارشناسی مربوط به بخش حضوری موسسه امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
96. تدريس دو دوره درس ولايت فقيه براي دور بصيرت افزايي ويژه كاركنان نهاد دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در مجتمع شاهد قم به دعوت آموزش‌های آزاد موسسه از 30/7/1390 تا 11/8/1390 (مجموعاً 16 ساعت)
97. برگزاری کارگاه فلسفه سیاسی اسلام براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز در 12 بهمن 1390 برگزار شده از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره) (به ميزان 8 ساعت)
98. برگزاری کارگاه فلسفه سیاسی اسلام براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز در 13 بهمن 1390 برگزار شده از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره) (به ميزان 8 ساعت)
99. برگزاری کارگاه آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي استان همدان در 19 بهمن 1390 برگزارشده از سوی نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي همدان به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره) (یک دوره 4 ساعته)
100. تدریس در قالب کارگاه ولایت فقیه و شبهات آن به مدت 6 ساعت برای اساتید دانشگاه یاسوج در دانشگاه یاسوج برگزار شده توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در تاریخ 11/12/1390 اعزامی از سوی کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره)
101. تدریس 8 ساعته بحث «امر به معروف و نهي از منکر» براي کارمندان دانشگاه کاشان در تاریخ 3 و 10 بهمن 1390 اعزامي از سوي بخش آموزش‌های آزاد موسسه امام خميني (ره)
102. تدريس درس «ولایت فقیه» برای دانشجویان بسیجی عضو اردوهای جهادی دانشگاه علمی کاربردی در ماه رمضان (تابستان 1390) به میزان 3 دور 16 ساعته در راستای برگزاری طرح ضیافت دانشجویی
103. تدريس درس «فقه روابط بين‌الملل» در مقطع ارشد گروه فقه سياسي مدرسه عالي فقه تخصصي وابسته به مجتمع آموزشي عالي فقه جامعه المصطفي العالمية در ترم دوم سال تحصیلی 1390-1391
 
4. سوابق علمي - پژوهشي
1- کتاب «آثار جهاد در روابط بين‌الملل»؛ اين كتاب، كه همان پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب در موسسه امام خميني بوده است، تحت نظارت حجت الاسلام و المسلمين عباس کعبي و حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا به نگارش درآمده است و در سال 1386 توسط مركز انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) به چاپ رسيده است.
2-ترجمه و نقد کتاب «ايران و آمريکا» نوشته هومن پيماني؛ اين کتاب که توسط انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) در سال 1383 به چاپ رسيد، در يازدهمين دور کتاب سال دانشجويي شایسته تقدير شناخته شد. اين کتاب در زمستان 1386 به چاپ سوم رسيد.
 3- نگارش و تدوين کتاب «اصلاحات، تيشه‌ها و ريشه‌ها».قابل ذکر است که در اين کتاب، مجموعه سخنرانی‌های آيت الله مصباح، به صورت نوشتاري درآمده و تحقيقاتي صورت گرفته است. اين كتاب در سال 1382 توسط مركز انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) به چاپ رسيده است.
4- نگارش و تدوين کتاب «انقلاب اسلامي، جهشي در تحولات سياسي تاريخ».قابل ذکر است که در اين کتاب، مجموعه سخنرانی‌های آيت الله مصباح، به صورت نوشتاري درآمده و تحقيقاتي صورت گرفته است. اين كتاب در سال 1384 توسط مركز انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) به چاپ رسيده است. چاپ دوم اين كتاب نيز پس از اعمال اصلاحاتي در پاييز 1387 به چاپ رسيد. در پاييز 1388، چاپ سوم کتاب نيز منتشر گرديد.
5- تحقيق و تدوين كتاب درسي «انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن». اين كتاب كه الهام گرفته از فرمايشات آيت الله مصباح يزدي است و براي تدريس در بخش غير حضوري مؤسسه امام خميني (ره) در نظر گرفته شده است، در سال 1386 توسط انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) به چاپ رسيده است. اين کتاب در پاييز 1388 به چاپ سوم و در زمستان 1388 نيز به چاپ چهارم رسيد.
7-چاپ مقاله «نظم نوين جهانی» در نشریه معرفت شمارۀ 68.
8-چاپ مقاله «حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب» در شماره 93 معرفت.
9- چاپ مقاله «واژه شناسي فقه روابط بین‌الملل» در شماره 102 معرفت.
10- چاپ مقاله «تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب» در شماره 105 معرفت
11-تدوين مقاله «تحول در نظريه‌هاي انقلاب با محوريت انقلاب اسلامي» به عنوان بخشي از مجموعه «نوآوری‌های آيت الله مصباح يزدي» براي بخش تدوين متون مؤسسه امام خميني (ره). اين مجموعه تا چندي ديگر آماده چاپ خواهد گرديد.
12- ترجمه بخشي از مقالات، بازبيني و نقد مقالات کتاب «دولت خودسر» نوشته ويليام بلوم. قابل ذکر است که اين کتاب توسط انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) در سال 1383 به چاپ رسيده است.
13- ترجمه بخشي از مقالات، بازبيني و نقد مقالات کتاب «پدرخواندۀ حقوق بشر» كه مشتمل بر مجموعه­اي از مقالات اينترنتي است. قابل ذکر است که اين کتاب توسط انتشارات مؤسسه امام خميني (ره) در سال 1383 به چاپ رسيده است.
14-ترجمه بخشي از کتاب «مباني نظري حقوق بشر» که توسط دانشگاه مفيد در سال 1383 به چاپ رسيده است.
15- چاپ مقاله «نظریه جهاد و اصل صلح و همزيستي مسالمت‌آميز» در شماره 1 و 2 مجله تخصصي فقه و اصول، پاييز و زمستان 1385.
16- تدوين مقاله «استعمار فرانو و راهکارهاي مقابله با آن از منظر آيات و روايات» : اين مقاله در دوم اسفند 1386 در همايش «استعمار فرانو» که با هماهنگي گروه علوم سياسي و معاونت پژوهش مؤسسه امام خميني (ره) برگزار شد ارائه گرديد. همچنين در کتاب «مجموعه مقالات همايش استعمار فرانو»، نيز اين مقاله به چاپ رسيد. (اين کتاب توسط معاونت پژوهش و گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی) ره در بهار 1387 به چاپ رسيد.
17- ترجمه برخي از مقالات اينترنتي و چاپ آن‌ها در روزنامه‌هاي کيهان و جمهوري اسلامي و نيز نشریه پرتو در قالب همکاري با اداره ترجمه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
18- فعاليت در گروه کارورزي پژوهشي فقه سياسي و انجام برخي تحقيقات و پژوهش‌ها با نظارت حجت الاسلام و المسلمين عباس کعبي
19- نظارت بر مقالات گزينش شده براي درج در سايت مؤسسه مجد، با آدرس: http//www.insight- info.com. قابل ذکر است که موضوع کلي اين سايت بيداري جهان اسلام و به زبان انگليسي مي‌باشد.
20- نظارت بر مقالات گزينش شده براي درج در سايت مؤسسه لوح و قلم با آدرس: http//www.yahood.ir و يا http//www.rasad.com. اين سايت که در زمینه يهود، اسراييل و صهيونيسم راه‌اندازي شده است، مطالبي به زبان‌های فارسي و انگليسي را در درون خود جاي داده است.
19- همکاري با مؤسسه بصيرت، که در زمینه کارهاي فرهنگي ميداني فعاليت مي‌کند. در اين مؤسسه نيروهاي بسيجي حوزه و دانشگاه به فعاليت مشغولند.
20- ترجمه مقالاتي از کتاب «تصوير شيعه در دایره‌المعارف امريکانا» که توسط مؤسسه شیعه شناسی به چاپ رسيده است.
21- ارزيابي کتب و مقالات متعدد براي بخش تدوين کتب مرکز جهاني علوم اسلامي و نيز ارزيابي مقالات و کتب متعدد برای مؤسسه امام خميني (ره)
22- تدوين نوشتاري تحت عنوان «سهمي از سرنوشت» که در اسفند ماه 1386 توسط معاونت تربيتي فرهنگي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به چاپ رسيد.
23- تدوين و نگارش مقاله «کارآمدي دين در نظام جمهوري اسلامي» از آيت الله مصباح يزدي که در نشریه علمي – ترويجي معرفت شماره 124 فروردين 1387.
24- شركت در همايش «قرآن و روابط بين­الملل» در 6/2/1388 در وزارت امور خارجه و ارائه مقاله تحت عنوان «آثار صلح­آميز جهاد در روابط بين­الملل بر اساس آيات قرآن كريم».(برگرفته از پایان نامه ارشد) اين همايش با همكاري وزارت امور خارجه و بنياد پژوهش‌های قرآني حوزه و دانشگاه برگزار گرديد.
25- انتشار چاپ اول کتاب «بزرگ‌ترین فریضه» از آیت الله مصباح یزدی در تیرماه 1389. این کتاب را اینجانب تدوین و نگارش نمودم. اين کتاب در تابستان 1389 به چاپ دوم رسيد. بهار 1390 نيز چاپ سوم اين كتاب منتشر گرديد.
26- چاپ مقاله تحت عنوان «رابطه عدالت و پیشرفت در دولت دینی از منظر علامه محمد تقی مصباح یزدی» در دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 3 (بهار و تابستان 1389).
27- نگارش، تدوین و تحقیق نهایی کتاب «زلال نگاه» با موضوع بصیرت سیاسی. این کتاب از مجموعه سخنرانی‌های آیت الله مصباح گرفته شده است و توسط انتشارات موسسه امام خمینی در زمستان 1390 به چاپ رسید.
28- تألیف مقاله «حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی» (برگرفته از پایان نامه دکتری) و چاپ آن در دو فصلنامه علمی تخصصی معرفت سیاسی شماره 4 پاییز و زمستان 1389.
29- تدوین مقاله تحت عنوان «ساختار حقوق بشری حکومت اسلامی» و ارائه آن در همايش ملي «رویکرد متعالی فقه به حقوق بشر» برگزار شده از سوی معاونت پژوهش موسسه امام خمینی (ره) در تاریخ 10/3/1390 . چکیده آن در خبرنامه و مجموعه چکیده‌ها به چاپ رسید. اصل مقاله نیز تحت عنوان «بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی» (برگرفته از پایان نامه دکتری) در فصلنامه علمی تخصصی معرفت حقوقی در زمستان 1390 به چاپ رسید.
30. چاپ مقاله به اسم اينجانب در شماره 5 (بهار و زمستان 1390) دو فصلنامه علمي تخصصي معرفت سياسي تحت عنوان «بررسي و نقد مباني نظریه تساهل جان لاك»
31. تألیف کتاب درسی «آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی بر اساس وصیت نامه امام خمینی (ره)» برای مقطع کارشناسی و چاپ آن در تابستان 1390 توسط انتشارات سمت و انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
32. تألیف مقاله «آثار صلح‌آمیز جهاد در روابط بین‌الملل بر اساس آیات قرآن کریم» (برگرفته از پایان نامه ارشد) و چاپ آن در شماره 168 ماهنامه علمی ترویجی معرفت (آذرماه 1390)
33. تألیف سه درس از کتاب درسی کتاب مبانی اندیشه اسلامی 4 (ولایت و حکومت در اسلام) برای بخش آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره)
34. تألیف مقاله حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی (برگرفته از پایان نامه دور دکتری) در شماره 62 (زمستان 1390) فصلنامه حکومت اسلامی (دارای رتبه علمی پژوهشی)
4. سوابق علمي- پژوهشي - اجرايي
1- مدير گروه فقه سياسيِ انجمن مطالعات سياسي وابسته به انجمن‌های علمي حوزه علمیه قم در سال 1385 و 1386
2-دبير سياسي نشريه تخصصي معرفت از سال 1384 تا پايان سال 1387 و نيز شماره 142.
3-دبير علمي گروه فقه سياسي مدرسه فقه و اصول مرکز جهاني علوم اسلامي تا بهمن ماه 1386 و ادامه عضويت در گروه مذکور تاکنون.
4-عضو شوراي علمي گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از بهمن 1386
5- دبير آموزش گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از بهمن‌ماه 1386 تا آبان 1387.
5- عضو شورای علمی گروه علوم سياسي مدرسه علوم انساني مركز جهاني علوم اسلامي از سال 1385 و دبير تربيتي و فرهنگي گروه تا آبان ماه 1387.
7- عضو هيئت مؤسس مؤسسه لوح و قلم
8- عضو کمیته کارشناسي گروه‌هاي کارورزي موسسه امام خميني (ره)
9- سردبيري شماره هاي آغازين ماهنامه «اخبار شيعيان» متعلق به مؤسسه شيعه شناسي
10- عضو کمیته علمي همايش «فقه؛ اتحاد ملي، انسجام اسلامي» كه توسط معاونت پژوهش مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول در اسفندماه 1386 برگزار گرديد.
11- عضويت در كارگروه پژوهشي حقوق بشر از خرداد 1387 تا مدت یک سال.
12- عضويت هيئت علمي در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از 20/ 3/ 1387.
13- دبيري پژوهش گروه علوم سياسي از ابتداي آبان ماه 1387 تا آبان 1388.
14- عضويت در جلسه شوراي داخلي آموزش غير حضوري طلاب مؤسسه امام خميني (ره) و شركت در جلسات هفتگي آن از 28/7/1387
15- دبير اجرايي و عضو کمیته علمي همايش ملي «گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت دينی» از آبان 1387 تا زمان برگزاري همايش (28/8/1388)
16- دبير اجرايي همايش نيم روزه «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ تحولات جديد آمريكا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» كه در 14 آذر 1387 توسط گروه علوم سياسي در مؤسسه امام خميني (ره) برگزار گرديد.
17- دبير اجرايي نشست علمي «تعريف راهبرد براي امت با تأكيد بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» توسط دكتر سيد سام ترابي كه در تاريخ 13/12/1387 توسط معاونت پژوهشي موسسه برگزار گرديد.
19- شرکت در جلسات كانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره) از پاییز سال 1388.
20- عضويت در شوراي علمي گروه معارف اسلامي مؤسسه امام خميني (ره) از آغاز سال تحصيلي 1388- 1389 و شرکت در جلسات آن.
21- عضو کمیته علمي همايش «رويکرد متعالي فقه به حقوق بشر» که از طرف رشته حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در 10/3/1390 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید.
22. دبیر آموزش گروه علوم سیاسی موسسه امام خمینی (ره) از آبان 1389 تا خرداد 1391.
23. عضویت در گروه سیاست مرکز مطالعات و پاسخگویی به سؤالات حوزه علمیه قم از آذرماه 1389 و شرکت در جلسات هفتگی آن به مدت یک سال
24. عضویت در کمیته علمی تربیت سیاسی وابسته به معاونت فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه از بهمن 1389 و شرکت در جلسات آن.
25- عضو هيئت تحریریه دو فصل نامه علمي تخصصي معرفت سياسي متعلق به گروه علوم سياسي موسسه امام خميني (ره) از شماره 4 (پاييز و زمستان 1389)
26- عضویت در گروه «قرآن و علوم سیاسی» دانشگاه علوم و معارف قرآن از ابتدای سال 1390 و شرکت در جلسات آن و تدوین عناوین و سرفصل‌های رشته مذکور در سال 1390. (برگزار شده در دفتر مرکزی دانشگاه)
27- فعاليت در انجمن اساتيد موسسه امام خميني (ره) به عنوان مسئول كميته اخلاقي و فرهنگي از خرداد 1390 تا خرداد 1391.
28- عضو شورای طرح ولایت وابسته به بخش آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره) و شرکت در جلسات آن از مهرماه 1390.
29- عضو هيئت تحریریه دو فصل نامه علمي تخصصي معرفت سياسي از شماره 4 (پاييز و زمستان 1389) و شرکت در جلسات آن.
30. منصوب شدن از طرف گروه علوم سیاسی و معاونت پژوهش موسسه به عنوان مدير کارگروه فقه سياسي از دي ماه 1390 و برگزاري جلسات، تدوين طرح جامع کارگروه و ... در اين قالب
31. شركت در جلسات کمیته علمي همايش «رويكرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر؛ امر به معروف و نهي از منكر» به عنوان عضو كميته برگزار شده توسط رشته حقوق
32. عضو هیئت تحریریه دو ماهنامه فرهنگی دانشجویی «طرح ولایت» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیر مسئولی سید ابراهیم حسینی و سردبیری سعید باغستانی از آذرماه 1390.
33. عضو کمیته تخصصی مطالعات سیاسی اسلامی (از بخش علوم سیاسی) وابسته به کمیته تخصصی تحول در علوم انسانی برگزار شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی و شرکت در جلسات آن به منظور بازنگری در عناوین، سرفصل‌ها و متون رشته علوم سیاسی از مهرماه 1390 و تدوین 2 سرفصل (با هماهنگی موسسه امام خمینی) ره
 
34. فعالیت در کمیته بصیرت سیاسی مرکز تولید اندیشه و پاسخگویی به شبهات معاونت تربیت و آموزش بسیج از خرداد 1391 در قالب پاسخگویی به سؤالات سیاسی آنلاین و گفتگوهای اینترنتی
4. راهنمايي، مشاوره و داوري پايان‌نامه‌ها
1- داوري پايان نامه آقاي دين محمد مبارز تحت عنوان «قواعد حاکم بر سياست خارجي دولت اسلامي» به راهنمايي حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزي و مشاوره دکتر سيد عبدالقيوم سجادي در تاريخ 28/10/ 1385 در مدرسه تخصصي فقه و اصول در مقطع ارشد
2- راهنمايي پايان نامه محمد حسين اميني تحت عنوان «مراتب امر به معروف و نهي از منکر از منظر فریقین». اين پايان نامه در مقطع ارشد براي گروه فقه سياسي مدرسه تخصصي فقه و اصول جامعه المصطفی تدوين گردید و در 17 آبان 1389 دفاع گردید و با نمره 19 پذیرفته شد.
3- راهنمايي پایان‌نامه مقطع ارشد آقای اوگين آکبولاک تحت عنوان «كارآمدي فقه شيعه در حل معضلات نوظهور سياسي». اين پايان‌نامه براي گروه فقه سياسي مدرسه تخصصي فقه و اصول. اين پايان نامه با مشاوره حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد نوروزي و داوري حجت الاسلام دكتر عبد الله حاج صادقي در تاريخ 10/ 12/ 1387 دفاع و با نمره 19 به درجه عالي نايل آمد.
4- راهنمايي تحقيق پاياني مقطع کارشناسی آقاي سيد هادي زکي تحت عنوان «شرايط امر به معروف و نهي از منکر».اين تحقيق پاياني براي گروه علوم سياسي مدرسه علوم انساني وابسته به مرکز جهاني علوم اسلامي تدوين و در تاريخ 18 خرداد 1389 با نمره 18.30 دفاع گرديد.
5- راهنمايي تحقيق پاياني مقطع کارشناسی آقاي محمد طاهر حسن زاده تحت عنوان «حقوق و تكاليف متقابل مردم و حكومت در احاديث اماميه». اين تحقيق پاياني براي گروه علوم سياسي مدرسه علوم انساني وابسته به مرکز جهاني علوم اسلامي تدوين و در تاريخ 24/4/1388 با داوري حجت الاسلام حسين ارجيني با نمره 5/18 اتمام پذيرفت ...
6- داوري پايان نامه سطح 3 حوزه­هاي علمیه خواهران قم متعلق به سركار خانم ناجحه سعيدي تحت عنوان «صلح و جنگ در قرآن» در تاريخ 3/10/1387
7- راهنمايي تحقيق پاياني مقطع کارشناسی آقاي علي گرامی نسب تحت عنوان «آسيب­شناسي انقلاب اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري». اين تحقيق پاياني براي گروه علوم سياسي مدرسه علوم انساني وابسته به مرکز جهاني علوم اسلامي تدوين و در تاريخ 24/4/1388 با داوري حجت الاسلام صالحي با نمره 18 اتمام پذيرفت.
8- راهنمايي تحقيق پاياني مقطع کارشناسی آقاي علي اسفندياري تحت عنوان «اصل مصلحت در سياست خارجي دولت اسلامي». اين تحقيق پاياني براي گروه علوم سياسي مدرسه علوم انساني وابسته به مرکز جهاني علوم اسلامي در حال تدوين مي‌باشد.
9- مشاوره پايان نامه ناصر علي رحماني تحت عنوان «راهكارهاي فقه سياسي شيعه براي گسترش مشاركت سياسي». اين پایان‌نامه مقطع ارشد براي گروه فقه سياسي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي جامعه المصطفي در حال تدوين مي‌باشد.
11- داوري پایان‌نامه مقطع ارشد آقاي نائب علي كميلي تحت عنوان «حكم تقيه و كاربرد آن در فقه سياسي شيعه» به راهنمايي حجت الاسلام حسين ارجيني و مشاوره حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزي در تاريخ 29/05/ 1388 در مدرسه تخصصي فقه و اصول.
12- داوري تحقيق پاياني مقطع کارشناسی آقاي محمد قاسم عرفاني با عنوان موعودگرايي و صلح و امنيت بين­المللي در اديان ابراهيمي در جامعه المصطفي العالمية (مؤسسه علوم انساني) در 4/9/1388.
12- داوري پايان نامه آقاي جلال‌الدین شيرازي تحت عنوان «استراتژي وحدت از منظر امام خميني (ره)» به راهنمايي جناب آقاي مقيمي در تاريخ 24/9/ 1388 در مدرسه علوم انساني وابسته به جامعه المصطفي.
13- داوري پایان‌نامه مقطع ارشد آقاي شمس‌الدین کيمبا تحت عنوان «قاعده نفي السبيل في الفقه السياسي الاماميه» به راهنمايي حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزي و مشاوره حجت الاسلام حسين ارجيني در تاريخ 24/10/1388 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة.
14- داوري پایان‌نامه مقطع ارشد جناب آقاي فقيهي تحت عنوان «درآمدي بر مؤلفه‌هاي کارآمدي فقه سياسي در اداره جامعه و حل معضلات آن» براي گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره) در تاريخ 12/ 4/ 1389 با نمره 18.5.
15. داوري پایان‌نامه مقطع ارشد آقاي محمد هاشم رضايي تحت عنوان «مناسبات امنيت و عدالت در فقه سياسي شيعه و اهل سنت» به راهنمايي حجت الاسلام مصطفي جعفر پيشه فرد و مشاوره حجت الاسلام عليرضا بي‌نياز در تاريخ 12/5/ 1389 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة با نمره 18.5.
16. داوري پایان‌نامه مقطع ارشد آقاي بختیاری تحت عنوان «اصل عزت و حکمت در فقه سیاسی فقهای معاصر (از مشروطه تاکنون) به راهنمايي حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی ومشاورة حجت الاسلام عليرضا بي‌نياز در تاريخ 15/9/ 1389 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة با نمره 18.»
17. مشاوره پايان نامه ارشد آقاي ناصر علي رحماني تحت عنوان «راهكارهاي فقه سياسي شيعه براي گسترش مشاركت سياسي» به راهنمايي حجت الاسلام دكتر محمد جواد نوروزي و داوري حجت الاسلام دكتر محسن رضواني در تاريخ 4/11/ 1389 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة با نمره 19.25.
18. داوری پایان‌نامه مقطع ارشد «کار بست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی (ره) متعلق به سید علیرضا ادیانی با نمره 18.5 در دی ماه 1389
19. مشاوره پايان نامه ارشد آقاي محمد اسماعيل عمار تحت عنوان «بررسي تطبيقي اهداف سياست خارجي نظام اسلامي و ليبرال دموكراسي» به راهنمايي حجت الاسلام دكتر محمد جواد نوروزي و داوري دكتر محمد ستوده در تاريخ 3/12/ 1389 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة با نمره 19.5.
20- داوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب‌شناسی احزاب در نظام جمهوری اسلامی با راهنمایی حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی و مشاوره سید ابراهیم حسینی در تاریخ 30/11/1389 كه با نمره 16 پذيرفته شد. (در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) ره.
21- داوري پایان‌نامه مقطع ارشد آقاي حکیمی تحت عنوان «حقوق اقلیت‌ها در کشورهای غیرمسلمان» به راهنمايي حجت الاسلام عبدالحکیم سلیمی ومشاورة حجت الاسلام محمد مهدی کریمی‌نیا در تاريخ 21/12/ 1389 در مدرسه عالي تخصصي فقه و اصول متعلق به جامعه المصطفي العالمیة با نمره 75/18.
23- مشاوره پایان‌نامه «شاخص‌های ولایت مداری در الگوي پيشرفت اسلامی ايراني» از آقاي مهدي طاهري در مقطع ارشد موسسه. اين پايان‌نامه به راهنمايي دکتر محسن رضواني و داوري دکتر محمد جواد نوروزي در تاريخ 18/11/1390 در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با نمره 19.5 دفاع گرديد.
24- مشاوره پايان نامه «شاخص‌های استقلال در الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني» از آقاي محمد اسماعیل عمار در مقطع ارشد موسسه. اين پايان‌نامه به راهنمايي حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی و داوري دکتر محمد جواد نوروزي در تاريخ 16/2/1391 در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با نمره 19.5 دفاع گرديد.
25- راهنمایی پایان نامه تحت عنوان شاخص‌های کارآمدی در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از آقای رمضان علی فصاحت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی موسسه امام خمینی (ره) و دفاع از آن در تاریخ 3/3/1391 با نمره 18 با مشاوره حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی و داوری حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
26- استاد هادی تحقیق «ولایت فقیه؛ پیشینه، ادله و اختیارات» از خانم حکیمه براتیان در گروه جامعه و سیاست جامعه الزهرا (معاونت پژوهش). جلسه دفاع این تحقیق در تاریخ 2/4/1390 برگزار گردید و نمره 19 را کسب کرد.
27- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی یاور فصیحی تحت عنوان «نظارت بر حکومت اسلامی از منظر امام خمینی (ره) (بر اساس رویکرد فقهی) با راهنمایی دکتر محمد تقی نوروزی و مشاوره دکتر سید سجاد ایزدهی در تاریخ 19/7/1390 در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی متعلق به جامعه المصطفی (ص) العالمیة.»
28- داوري پايان نامه سطح 3 حوزه مركز مديريت حوزه هاي علميه قم تحت عنوان: بررسي فقهي حقوقي كتب ضلال از عبدالحميد خدري با راهنمايي صالحي مازندراني و مشاوره حبيبي تبار در تاريخ 4/8/1390 با نمره 18.5
29. داوري پايان نامه سطح 3 حوزه مركز مديريت حوزه هاي علميه قم تحت عنوان: بررسي فقهي حقوقي كتب ضلال از عبدالحميد خدري با راهنمايي صالحي مازندراني و مشاوره حبيبي تبار در تاريخ 4/8/1390 با کسب نمره 18.5
30. داوري پايان نامه سطح 3 حوزه مركز مديريت حوزه هاي علميه قم تحت عنوان: انقلاب اسلامی، فرصت‌ها و تهدیدها از منظر امام خمینی (ره) از محمد افشاری با راهنمايي علی خالقی و مشاوره محمد قربانی در تاريخ 7/2/1391 با کسب نمره 18.5
31. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نادر رنجبر تحت عنوان «تأثیر اندیشه سیاسی معاصر شیعه در شکل­گیری دولت مدرن در ایران» با راهنمایی حجت الاسلام دکتر میرعلی و مشاوره حجت الاسلام دکتر ایزدهی در تاریخ 19/7/1390 در مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی متعلق به جامعه المصطفی (ص) العالمیة با نمره 17.66.
32. مشاوره پايان نامه «شاخص‌های عقلانیت در الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني» از آقاي محسن راشد در مقطع ارشد موسسه. اين پايان‌نامه به راهنمايي حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی و داوري حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی در تاريخ 21/3/1391 در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با نمره 18.75 دفاع گرديد.
5. سخنرانی‌ها و نشست‌های علمي
1- برگزاري نشست علمي در انجمن مطالعات سياسي (گروه فقه سياسي) حوزه علمیه قم در تاريخ 24/9/1387 يك شنبه تحت عنوان «ماهيت جهاد و آثار آن در روابط بین‌الملل»
2- برگزاري سخنراني در مجتمع ياوران مهدي (عج) در قم براي دانشجويان دانشگاه‌هاي خوزستان تحت عنوان «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» در تيرماه 1389 به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره)
3- برگزاري دو سخنراني در فرهنگ سراي خاوران تهران برگزار شده توسط ناحیه مالک بسيج تهران در تاريخ 14 و 15 مردادماه 1389 تحت عنوان ولايت فقيه، به دعوت بخش آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره)
4- برگزاري دو سخنراني در ناحیه مقداد تهران در تاريخ 21 و 22 مردادماه 1389 تحت عنوان ولايت فقيه، به دعوت بخش آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره)
5- برگزاري سخنراني در مجتمع ياوران مهدي (عج) در قم براي دانشجويان نخبه دانشگاه‌هاي خوزستان تحت عنوان «آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي» در 28 شهريور 1389 به دعوت آموزش‌های آزاد مؤسسه امام خميني (ره) برگزار شده از طرف بسيج دانشجويي استان خوزستان
6- ایراد سخنرانی در دانشکده پزشکی همدان تحت عنوان «ولایت فقیه» در تاریخ 20 مهر 1389 برگزار شده توسط کانون دانش‌آموختگان طرح ولایت به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خمینی (ره)
7- برگزاري سخنراني در مرکز آموزشی سپاه معصومیه قم تحت عنوان «ولایت فقیه» در 3 آبان 1389 به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره).
8- ایراد سخنرانی در جمع دانشجویان نخبه استان خوزستان تحت عنوان «آسیب شناسی انقلاب اسلامی» در 23 آبان 1389 برگزار شده در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم. (در قالب مأموریت از طرف کانون طلوع)
9- ایراد سخنرانی در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور خمین تحت عنوان «سیره عملی مقام معظم رهبری» در 30 آبان 1389. (در قالب مأموریت از طرف کانون طلوع)
10- ایراد سخنرانی تحت عنوان «سیره امام و رهبری» برگزار شده در 20 آذرماه 1389 در مجتمع یاوران مهدی قم برای دانشجویان دانشگاه‌های اراک برگزار شده از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
11- ایراد سخنرانی به دعوت نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در تهران با موضوع «ولایت محوری» مأموریت یک روزه از سوی کانون طلوع در 20/10/1389.
12- ایراد سخنرانی به دعوت بسیج دانشجویی استان فارس در مجتمع یاوران مهدی (عج) در قم با موضوع «آشنایی با اندیشه سیاسی امام و مقام معظم رهبری» مأموریت از طرف کانون طلوع موسسه در تاریخ 12/11/1389 
13- ایراد سخنرانی با عنوان «تبیین اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) با تاکید بر وصیت نامه ایشان» در دانشگاه باقرالعلوم قم به دعوت سازمان بسیج دانشجویی برای فرماندهان خواهر و برادر پایگاه‌های بسیج دانشجویی در تاریخ 28/11/1389 از طرف کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره).
14- ایراد سخنرانی با عنوان «مبانی فقهی ولایت فقیه و بررسی شبهات مربوطه» در 9/12/1389 در تهران دانشکده علوم و فنون قرآن وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از طرف کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره).
15- ایراد سخنرانی با عنوان «بیداری جهان اسلام» در شعبه پردیسان مؤسسه امام خمینی (ره) در قم به دعوت دفتر پژوهش‌های فرهنگی برای فعالان کانون‌های بسیج دانشجویی در تاریخ 5/12/1389 از طرف کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره).
16- ایراد سخنرانی با موضوع ولایت فقیه در شهر دورود لرستان برای اعضای پایگاه‌های فرهنگی استان به دعوت موسسه مبشرین صبح در تاریخ 7/2/1390 از طرف کانون طلوع موسسه امام خميني (ره)
17- ایراد دو سخنرانی با عنوان «ولایت فقیه» در دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دعوت بسیج دانشجویی برای اعضای بسیج دانشجویی در تاریخ 11/12/1389 و 12/12/1389 از طرف کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره).
18- ایراد سخنرانی با موضوع سالگرد امام راحل (ره) در شهر بهشهر مازندران برای دانش جويان، اساتيد، كاركنان و عموم مردم به دعوت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علم و صنعت (شعبه بهشهر) در تاریخ 11/3/1390 اعزام از طرف کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره)
19- ايراد سخنراني با موضوع آسيب شناسي انقلاب اسلامي از منظر امام خميني (ره) در كبودر آهنگ به دعوت نمايندگي ولي فقيه در قرارگاه پدافندي خاتم‌الانبیا در جمع پرسنل و فرماندهان اعزام از سوي كانون طلوع موسسه در تاریخ 23/3/1390.
20- ايراد يك سخنراني در جمع بسيجيان شهرستان كبودر آهنگ به دعوت نمايندگي ولي فقيه در سپاه كبودرآهنگ اعزام از سوي كانون طلوع موسسه در تاریخ 23/3/1390.
21- شرکت در نشست علمی «بررسی شاخص عقلانیت در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» به عنوان ناقد در تاریخ 2/4/1390 (ارائه بحث توسط محسن راشد)
22- شرکت در نشست علمی «بررسی شاخص استقلال در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» به عنوان ناقد در تاریخ 5/4/1390 (ارائه بحث توسط محمد اسماعیل عمار)
23- برگزاری جلسه با مدیران بصیرتی کشور توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 10/7/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه
24. برگزاري جلسه سخنراني براي بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در تاريخ 17 و 18/5/1390 در مجتمع ياوران مهدي قم به دعوت كانون طلوع موسسه با موضوع خط امام و رهبري. (2 جلسه)
25. برگزاري جلسه سخنراني براي بسيج دانشجويي استان يزد در تاريخ 12/6/1390 در مجتمع ياوران مهدي قم به دعوت كانون طلوع موسسه با موضوع ویژگی‌های شخصيتي مقام معظم رهبري
26. برگزاری جلسه با مدیران بصیرتی بسیج توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 30/7/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه (1 جلسه) (مأموریت از طرف کانون طلوع)
27. برگزاری کارگاه «وظیفه شیعه در عصر غیبت» در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان به دعوت بسیج دانشجویی در تاریخ 9/9/1390 در 4 ساعت اعزامی از طرف کانون طلوع موسسه
28. برگزاری جلسه با مدیران بصیرتی کشور توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 2/9/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه
29. برگزاری جلسه با مربیان بصیرتی بسیج توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 26/9/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه
30. برگزاری جلسه سخنراني با عنوان «تحليل سياسي» از طرف بسيج دانشجويي علوم پزشکي اصفهان در تاريخ 9/10/1390 در مجتمع ياوران مهدي قم به دعوت کانون طلوع مؤسسه امام خميني (ره)
31. برگزاری جلسه با مربیان بصیرتی بسیج توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 17/10/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه
32. برگزاری جلسه با مربیان بصیرتی بسیج توسط مدیریت بصیرت سیاسی معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین در قالب سخنرانی در مجتمع یاوران مهدی قم تحت عنوان «سکولاریسم در ایران» در تاریخ 27/10/1390 به دعوت کانون طلوع موسسه
33. ایراد سخنرانی با عنوان «ولایت امیر المومنین و ولایت مداری» در مسجد المهدی دولت آباد شهر ری در جمع معتکفین در تاریخ 15/3/1391 به دعوت کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره)
34. برگزاری کلاس تحت عنوان «ولایت فقیه» برای پرسنل و مدیران وزارت اطلاعات از طرف پژوهشکده معارف قم به دعوت کانون طلوع موسسه امام خمینی (ره) از 11/7/1390 تا خرداد 1391 (مجموعاً 13 دور 8 ساعته)  
 
6. فعالیت‌های تبليغي و مسافرت‌های علمي
1- اعزام به منطقه سيستان براي تبليغ در مناطق محروم به مدت چهار سال.
2- سفر علمي دو هفته­اي به سوريه، لبنان و تركيه در ارديبهشت 1388 از سوي گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره)
7. کسب عناوين
1- کسب مقام علمي برگزیده استاني در هشتمين مجمع سراسري دانشجويان و طلاب ممتاز بسيجي شاهد و ايثارگر کشور در سال 78- 1377
2- كسب عنوان پژوهشگر برتر سال 1387 از طرف معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
3- كسب عنوان پژوهشگر برتر سال 1388 از طرف معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
4. کسب عنوان استاد نمونه موسسه امام خمینی (ره) در سال تحصیلی 1390-1391 توسط معاونت آموزش موسسه امام خمینی (ره).

z