ویژه نامه سیاسی معرفت

ماهنامه علمي ـ ترويجي معرفت

معرفت حاصل تلاش‌هاي علمي استادان، دانش‌پژوهان و محققان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و ديگر انديشمندان اهل‌قلم از عرصه علم و فرهنگ در حوزه و دانشگاه است و اينك پس از بيست سال تلاش مستمر، افتخار دارد تا 165 شـماره خـود را به همراه سه پيش‌شماره به اهل معرفت تقديم كند. اين نشريه، كه تجلي فعاليت‌ها و آثار علمي فرهنگي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) است،‌ تحت اشراف و نظارت حضرت آيت‌الله علامه مصباح (زیدعزه) گام به عرصه فعاليت نهاده و اكنون جايگاه بايسته خود را در مراكز علمي ـ دانشگاهي يافته و به سبب تنوع مطالب، مخاطباني با علايق و گرايش‌ها و مطالبات گوناگون دارد.

در اين نشريه، تا امروز بيش از 1900مقاله در حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني به زيور طبع آراسته گشته كه سهم مقالات تأليفي 1727 مقاله و مقالات ترجمه شده از زبان‌هاي انگليسي و يا عربي به فارسي172 مقاله است. از حدود ميان 580 تن از نويسندگاني كه در طول اين مدت با اين نشريه همكاري داشته‌اند، 452 نفر از استادان، محققان و دانش‌پژوهان مؤسسه و 142 نفر از محققان و پژوهشگران خارج از مؤسسه بوده‌اند. اين نشريه به صاحب‌امتيازي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) و به صورت ماهنامه در زمينه علوم انساني ـ اسلامي به زبان فارسي و در گستره بين‌المللي منتشر و توزيع مي‌شود.

رتبه علمي

علمي-ترويجي

دوره انتشار

ماهنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

سيداحمد رهنمايي

سردبير

ابوالفضل ساجدي

مدير اجرايي

روح‌الله فريس آبادي

هيئت تحريريه

استاد محمود رجبى (تفسير و علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ استاد

دكتر محمّدرضا جبارى (علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ دانشيار

دكتر محمّدناصر سقاى بى‏ريا (روان‏شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ استاديار

دكتر محسن جوادى: دانشيار ـ دانشگاه قم ـ فلسفه و كلام اسلامى

دكتر محمّدكريم خداپناهى (روان‏شناسى) ـ دانشگاه شهيد بهشتى ـ استاد

دكتر حميد پارسانيا (جامعه‏شناسى) ـ دانشگاه باقرالعلوم عليه‏السلام ـ استاديار

دكتر منوچهر محمّدى (علوم سياسى) ـ دانشگاه تهران ـ دانشيار

دكتر رحمت‏اللّه خالقى (علوم تربيتى) ـ دانشگاه اصفهان ـ استاديار

دكتر عباسعلى شاملى (علوم تربيتى) ـ جامعة المصطفى العالميه ـ استاديار

دكتر على مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ دانشيار

دكتر مرتضى آقاتهرانى (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ استاديار

دكتر ابوالفضل ساجدى (دين‏شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ دانشيار

دكتر محمّدعلى شمالى (دين‏شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ دانشيار

دكتر على رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتى ـ استاد

دكتر عباسعلى كدخدايى (حقوق) ـ دانشگاه تهران ـ دانشيار

دكتر محسن خندان «الويرى» (تاريخ) ـ دانشگاه امام صادق عليه‏السلام ـ استاديار

تلفن (تحريريه)

2113468 – 0251

تلفن (اشتراك)

2113474-0251

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

marifat@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

 

 

z