حجت الاسلام دکترمحمدجواد نوروزی

بسمه تعالی

زندگی‌نامه علمی محمد جواد نوروزی

 

معرفي

- دانشيار علوم سياسي مؤسسه امام خميني(ره)

- ايميل: mohamadjavadnorozi@yahoo.com

 

تخصص

- [جامعه شناسی سیاسی

- فلسفه سياسي اسلامي

 

تحصيل

- دکتري تخصصي: علوم سياسي گرايش جامعه شناسی سیاسی ؛ دانشگاه امام صادق

- حوزه علميه: دروس سطح و خارج اصول،

تأليف

الف. کتب :

 • فلسفه سیاست؛ قم: موسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی (ره)، 1379
 • نظام سیاسی اسلام؛ قم: موسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی (ره)، 1380
 • درآمدی بر نظام سیاسی اسلام؛ قم: موسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی (ره)،1381
 • درسنامه انقلاب اسلامی؛ قم: موسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی (ره)، 1393
 • نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران؛ قم: بوستان کتاب، 1393

 

ب. مقالات:

 • پژوهشی در خصوص جایگاه جنگ روانی در اسلام، معرفت، ش 6، ص 59.
 • جایگاه حزب در اسلام؛ بررسی دیدگاه‌ها، معرفت، ش 90، ص 96.
 • چالش اندیشه دینی و سکولار در عصر رضا شاه، معرفت، ش 79، ص 75.
 • مبانی فکری سکولاریسم، معرفت، ش 22، ص 22.
 • نظریه‌سازی در علوم اجتماعی با تأکید بر نقش پیش‌فرض و پارادایم، معرفت، ش 72، ص 95.
 • نقش اسلام در تکوین و پیروزی ایران، معرفت، ش 21، ص 28.
 • نقش امپریالیسم خبری در شکل دهی افکار عمومی، همایش اخلاق رسانه/ وزارت ارشاد اسلامی/ 1375.
 • نشان واره های سکولاریزاسیون، فصلنامه حکومت اسلامی، ش:49.
 • عرفی گرایی و مبانی فکری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی ترویجی خط اول/ش:7، 1388.
 • انقلاب اسلامی و احیای تمدن اسلامی/ مجموعه مقالات/ همایش انقلاب اسلامی و احیای تمدن اسلامی/دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.
 • جامعه شناسی توسعه و جمهوری اسلامی ایران، همایش اسلام و توسعه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.
 • تبیین نظریه مردم سالاری دینی در قیاس با دمکراسی غربی، مردم سالاری دینی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385.
 • چالش عرفی‌گرایی با جمهوری اسلامی ایران در ساحت باور، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی، 1388.
 • جمهوری اسلامی ایران در پنج گفتمان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،1388.
 • اندیشه دینی و سکولاریسم در عصر رضاخان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،1387.
 • چالش انقلاب اسلامی و مدرنیته، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،1385، ش:1.
 • اندیشه سیاسی آیت ا... مصباح، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران معاصر
 • ساختار اقتصادی توسعه همایش جامعه شناسی موسسه
 • شاخص‌های سیاسی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ارائه در همایش موسسه
 • اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران ارائه در همایش نواندیشی دینی      

 ج. راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از صد رساله در مقطع دکتری و ارشد   

ج/1. موسسه امام خمینی (ره):

1. مقطع دکتری

 • قاسم شبان نیا؛ حقوق بشر اسلامی و حکومت اسلامی؛ مقطع دکتری؛ 7/11/1389 استاد داور
 • علی اختر شهر؛ مقایسه مبانی حاکمیت ملی در اندیشه اسلامی و سکولار با رویکرد فلسفه سیاسی؛ مقطع دکتری؛ 11/04/1390 استاد مشاور
 • حسین ارجینی؛ مبانی قیام و انقلاب در فقه سیاسی شیعه با رویکردی تطبیقی بر جریان‌های حوزوی دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ مقطع دکتری؛ استاد مشاور
 • علی معصومی؛ تعامل نهادی روحانیت و دولت اسلامی؛ مقطع دکتری؛ 07/04/1390 استاد مشاور
 • محمد علی میرعلی؛ نظریه اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت و تأثیر آن بر جنبش‌های شیعی و اهل سنت با تأکید بر انقلاب اسلامی و جنبش اخوان المسلمین؛ استاد مشاور
 • رضا رمضان نرگسی؛ الگوی گردش نخبگان در اندیشه سیاسی تشیع و تطبیق آن بر جمهوری اسلامی؛ مقطع دکتری استاد مشاور

2. مقطع ارشد

 • سید علیرضا ادیانی؛ کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مقطع ارشد؛ 18/10/1389؛ استاد راهنما
 • سید مهدی فقیهی درآمدی بر کارآمدی فقه سیاسی در اداره و حل معضلات جامعه 12/04/1389؛ مقطع ارشد استاد راهنما
 • جعفر امینی؛ بررسی نظریه شهید صدر درباره مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ مقطع ارشد؛ 27/10/1388 استاد راهنما
 • مهدی اسلامی؛ حج و انسجام امت اسلامی؛ مقطع ارشد؛ 12/4/90 استاد راهنما
 • محمدرضا حبیب زاده؛ آسیب شناسی احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مقطع ارشد؛ 30/11/1389 استاد راهنما
 • محسن شیخ شعاعی؛ جهانی سازی اسلامی (فرصت‌ها و چالش‌ها)؛ مقطع ارشد؛ 08/12/1389 استاد مشاور
 • احسان اصولی؛ راهبردهای سیاسی امام صادق (ع) در برخورد با حکومت طاغوت؛ مقطع ارشد استاد مشاور
 • محمد عباسی؛ نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)؛ مقطع ارشد؛ 29/10/1388 استاد مشاور
 • علی ضیاء بخش بخش؛ کالبد شکافی جریان‌های وابسته به انگلیس در نهضت مشروطه؛ 13 /08 /1389 استاد مشاور
 • نور الدین جعفری؛ تأثیر انقلاب اسلامی بر هویت مسلمانان با تأکید بر ترکیه و لبنان 30/02/1389؛ مقطع ارشد استاد مشاور
 • عبدالله دانش؛ مختصات مردم سالاری دینی، امکان تحقق و موانع آن در افغانستان معاصر؛ مقطع ارشد؛ 23/08/1389 استاد مشاور
 • محمد علی نظری؛ علل و زمینه های اجتماعی - فرهنگی ظهور و افول طالبان در حیات سیاسی افغانستان 04/10/ 1389 استاد داور
 • محمد علی اسکندری؛ تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ 20/01/1390 استاد مشاور
 • سید مهدی سیدیان؛ جهانی شدن و حکومت جهانی اسلامی؛ 16/12/1386؛ مقطع ارشد؛ استاد مشاور
 • محمود غفاری توران؛ جایگاه تقیه در فقه سیاسی شیعه؛ مقطع ارشد؛
 • احسان اصولی؛ راهبردهای سیاسی امام صادق (ع) در برخورد با حکومت طاغوت؛ استاد مشاور
 • محسن قنبری؛ بنیادهای سیاسی جنبش صهیونیزم مسیحی و انگاره موعودگرایی؛ 31/01/1387؛ استاد داور
 • ذبیح‌ا… نعیمیان؛ روش‌شناسی تحلیل اندیشه‌های رجال دینی سیاسی در سده اخیر ایران؛ 03/12/1385؛ استاد داور
 • حیات ا... یوسفی؛ ساختار حکومت اسلامی؛19/08/1383؛ استاد داور
 • محمد علی میرعلی؛ جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی؛25/07/1383؛ استاد داور
 • مهدی امیدی؛ فلسفه سیاسی علامه طباطبائی؛ 28/06/1383؛ استاد داور
 • محسن راشد؛ شاخص‌های عقلانیت در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی؛ استاد راهنما
 • محمدحسین خلوصی؛ شاخص‌های مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی؛ استاد راهنما
 • عبدا... نظری؛ شاخص‌های آزادی در الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی؛ استاد راهنما
 • محمدهادی حمیدیان؛ شاخص‌های مشروعیت در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی؛ استاد مشاور
 • مهدی طاهری؛ شاخص‌های ولایت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی؛ استاد مشاور
 • حفیظ الله مبلغ؛ شاخص‌های تنوع و پویایی در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی؛ استاد مشاور
 • محمد اسماعیل عمار؛ شاخصهای استقلال در الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی؛ استاد مشاور

ج/2. راهنمایی، مشاوره و داوری رساله در مراکز مختلف علمی

z