هیئت علمی

ساختار تشکیلاتی گروه:

مدیر گروه، و دبیران آموزش، پژوهش و اجرایی عهده دار رسیدگی به امور گروه می‌باشند.
این گروه متشکل از شورایی علمی مرکب از 6 نفر است که 3 نفر از ایشان از اعضای هیئت علمی هستند و در جلسات هفتگی خود به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه می‌پردازند.
سیاست، تدبیر امور در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی انسان است. سیاست، دانشی است که از دیدگاه اندیشمندان بزرگ اسلامی مخصوصاً امام خمینی (ره)، عین دیانت است. گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در سال 1369 تأسیس شد، در نظر دارد تا در حوزه فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، روابط بین‌الملل، مسائل ایران و انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی و سایر عرصه‌های دانش سیاسی، به تولید علمِ منطبق با اصول و آرمان‌های اسلامی بپردازد.
اعضای گروه:
دکتر منوچهر محمدی، مدیر گروه، حجج اسلام محمدجواد نوروزی قائم مقام گروه، دکتر محسن رضوانی، دکتر مهدی امیدی، دکتر قاسم شبان‌نیا، دکتر حمزه علی وحیدی منش، اعضای هیئت علمی و حجج الاسلام سید مهدی سیدیان و دکتر حسین ارجینی از اعضای شورای علمی گروه می‌باشند.

z