شورای علمی

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

شورای علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) متشکل از هشت عضو می‌باشد:

  1. آقای دکتر منوچهر محمدی (مدیر گروه)
  2. حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی (قائم مقام گروه)
  3. حجت الاسلام دکتر حمزه علی وحیدی منش (دبیر پژوهش گروه)
  4. آقای سید مهدی سیدیان (دبیر آموزش گروه)
  5. حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
  6. حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
  7. حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
  8. حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی

 جلسات این شورا به طور منظم هر هفته روز های دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در اتاق گروه برگزار می‌گردد.

 
z