معرفی گروه

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق علیه السلام:العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس

1. آشنایی با رشته علوم سیاسی
تعریف علم سیاست:

سیاست، دانشی است که ارسطو آن را بر صدر تمام علوم عملی قرار می‌دهد و از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسلامی همچون امام خمینی (ره) عین دیانت است. سیاست در اندیشه اسلامی تدبیر امور اجتماعی بشر جهت نیل به اهداف مادی و معنوی می‌باشد.
مقاطع مختلف تحصیلی در این رشته:
1.مقطع کارشناسی
دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی در کنار سپری نمودن دروس پایه و معارف که بین تمام رشته های 14 گانه موسسه مشترک است،60 واحد از دروس تخصصی این رشته رامی گذرانند که عمده‌ی این دروس از پنج گرایش علوم سیاسی (فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران، روابط بین‌الملل و فقه سیاسی) می‌باشد.
دروس پایه تخصصی:روش تحقیق در علوم سیاسی، مقدمه‌ی علوم سیاسی، سیاست مقایسه ای، سیاست گزاری عمومی و زبان تخصصی
گرایش فلسفه‌ی سیاسی:فلسفه‌ی سیاسی اسلامی (دوره‌ی کلاسیک و معاصر) و فلسفه‌ی سیاسی غرب (دوره‌ی کلاسیک، مدرن و معاصر)
گرایش جامعه شناسی سیاسی:مقدمه‌ی جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی نظریه های انقلاب جنبش‌های اسلامی معاصر و مسائل اقتصادی سیاسی جهان سوم.
گرایش مسائل ایران :تحولات سیاسی ایران (از صفویه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، سیاست خارجی ج. ا. ا و حقوق اسلامی ج. ا. ا)
گرایش روابط بین‌الملل:تاریخ روابط بین‌الملل، اصول روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عمومی، مسائل استراتژیک معاصر و جغرافی سیاسی.
گرایش فقه سیاسی:مقدمه فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، فقه روابط بین‌الملل و دولت و حکومت در فقه سیاسی.
2.مقطع کارشناسی ارشد
با توجه به ماهیت حوزوی موسسه، دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی موظفند دروس حوزوی مشترک میان تمام رشته های موسسه و دروس حوزوی مختص علوم سیاسی را که در شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده است بگذرانند و علاوه بر آن باید دروس غیر حوزوی را مختص علوم سیاسی را که به صورت واحدهای اجباری و اختیاری ارائه می‌شود، سپری نمایند. دروسی که از طرف گروه علوم سیاسی ارائه می‌گردد، به این شرح است:
دروس حوزوی اختصاصی (12 واحد) :آیات سیاسی قرآن، احادیث سیاسی معصومین (ع)، سیره ی سیاسی معصومین (ع)، کلام سیاسی، متون اخلاقی سیاسی و متون فقهی سیاسی.
دروس تخصصی مشترک (14 واحد) :روش شناسی علوم سیاسی، سمینار فلسفی سیاسی، سمینار فقه سیاسی، نظریه های روابط بین‌الملل، سمینار تحولات سیاسی ایران، سمینار جامعه شناسی سیاسی و سمینار مسائل جهان اسلام.
دروس تخصصی گرایشی (12 واحد) :برای هر یک از گرایشات پنج گانه ی فلسفه‌ی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی مسائل ایران، روابط بین‌الملل و فقه سیاسی، شش درس 2 واحدی پیش بینی شده است که بر اساس علایق دانش‌پژوهان و نیاز گروه این دروس انتخاب و ارائه می‌گردد
3.مقطع دکتری
هر یک از گرایشات پنج گانه علوم سیاسی، در مقطع دکتری، خود تبدیل به رشته‌ی مجزایی می‌گردند و در هر یک از این دوره‌ها،8 واحد دروس تخصصی مشترک و 10 واحد دروس تخصصی گرایشی ارائه می‌گردد.
2.آشنایی با گروه:
گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در راستای بسط دانش اسلامی در حوزه علوم انسانی، به ویژه سیاست و امور مربوط به آن، در سال 1369 تأسیس گردید. این گروه در نظر دارد تا در حوزه سیاست به بسط مرزهای دانش و نظریه پردازی در این حوزه‌ها در انطباق با اصول و آرمان‌های اسلامی مبادرت ورزد.
ساختار تشکیلاتی گروه:
مدیر گروه، و دبیران آموزش، پژوهش و اجرایی عهده دار رسیدگی به امور گروه می‌باشند.
این گروه متشکل از شورایی علمی مرکب از 6 نفر است که 3 نفر از ایشان از اعضای هیئت علمی هستند و در جلسات هفتگی خود به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه می‌پردازند.
سیاست، تدبیر امور در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی انسان است. سیاست، دانشی است که از دیدگاه اندیشمندان بزرگ اسلامی مخصوصاً امام خمینی (ره)، عین دیانت است. گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در سال 1369 تأسیس شد، در نظر دارد تا در حوزه فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، روابط بین‌الملل، مسائل ایران و انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی و سایر عرصه‌های دانش سیاسی، به تولید علمِ منطبق با اصول و آرمان‌های اسلامی بپردازد.
اعضای گروه:

مدیر گروه:دکتر منوچهر محمدی؛

قائم مقام گروه: حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی؛

 سایر اعضای گروه:

  1. آقای سید مهدی سیدیان (دبیر آموزش گروه)
  2. حجت الاسلام دکتر حمزه علی وحیدی منش (دبیر پژوهش گروه)
  3. حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر (دبیر اجرایی)
  4. حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
  5. حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
  6. حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
  7. حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا

گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانش‌پژوه و دانش‌آموخته دارد که دومین دوره دکتری گروه در رشته فلسفه سیاسی اسلامی در سال جاری برگزار شد و 7 دانش‌پژوه از اول مهر 1391 به تحصیل در این رشته خواهند پرداخت.
گروه با برخورداری از سه کارگروه پژوهشی: مردم‌سالاری دینی، فقه سیاسی و پیشرفت سیاسی، اقدام به انتشار بیش از 25 کتاب و 150 مقاله کرده است که کتاب‌های نظام سیاسی اسلام، فلسفه سیاست، لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی، مقایسه مبانی مردم‌سالاری دینی و دموکراسی لیبرالی، آثار جهاد در روابط بین‌الملل، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی بر اساس وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) از جمله این آثار است.
معرفت سیاسی، نام نشریه گروه است که به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود و تا کنون 5 شماره از آن منتشر شده، و 19 شماره از نشریه علمی ترویجی معرفت به ویژه‌نامه‌های سیاسی اختصاص یافته است.
برگزاری 6 همایش ملی و استانی و 36 نشست علمی و همکاری با سایر مراکز علمی و پژوهشی از جمله سایر فعالیت‌های گروه علوم سیاسی است.
تماس: 2113528-0251
رایانامه: politics@qabas.net
وب سایت: politics.iki.ac.ir

z