رساله

 رساله های دفاع شده دانش پژوهان مقطع دکتری گروه علوم سیاسی تا تاریخ 01/12/1390 به شرح ذیل می باشد:

رساله 1

موضوع رساله :

عدالت، مشروعیت و الزام سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام

نام:

حیات الله

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

یوسفی

تاریخ دفاع:

1390/04/12

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر حسین غفاری

راهنما

جناب آقای دکتر حمید حاجی حیدر

مشاور

جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی

داور

جناب آقای دکتر سید محمدرضا طباطبائی

داور

جناب آقای دکتر اصغر افتخاری

داور

 
 رساله 2

موضوع رساله :

حقوق بشر اسلامی و حکومت اسلامی

نام:

قاسم

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

شبان نیا رکن آبادی

تاریخ دفاع:

1389/11/07

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

راهنما

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

مشاور

جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدائی

داور

جناب آقای دکتر فیروز اصلانی

داور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی فرانی

داور

 
رساله 3

موضوع رساله :

نقد و بررسی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب

نام:

محسن

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

رضوانی

تاریخ دفاع:

1389/07/01

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

جناب آقای دکتر منصور میر احمدی

مشاور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی مصباح

داور

جناب آقای دکتر منوچهر محمدی

داور

جناب آقای نجف لک زایی

داور

 
رساله 4

موضوع رساله :

نقش فرهنگ در کارآمدی نظام سیاسی اسلام با نگاهی به جمهوری اسلامی ایران

نام:

محمدحسین

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

برجیان

تاریخ دفاع:

1390/11/29

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای دکتر احمد واعظی

راهنما

جناب آقای دکتر ابراهیم اخوان کاظمی

مشاور

جناب آقای دکتر اصغر افتخاری

داور

جناب آقای دکتر فرشاد شریعت

داور

جناب آقای دکتر ناصر جمال زاده

داور

 
 رساله 5

موضوع رساله :

جهاد و حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نام:

محمد رضا

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

باقرزاده اول

تاریخ دفاع:

1390/01/18

 

 

 

 


 

استاد

نقش

حضرت آیت الله عباس کعبی نسب

راهنما

حجت الاسلام و المسلمین محسن محمدی عراقی اراکی

مشاور

جناب آقای محمد ستوده آرانی

داور

جناب آقای سید حسن وحدتی شبیری

داور

جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدائی

داور

 
رساله 6

موضوع رساله :

تبیین و تحلیل الزام سیاسی بر مبنای اخلاق فضیلت افلاطونی و ارسطویی

نام:

مهدی

گروه:

علوم سیاسی

نام خانوادگی:

امیدی نقلبری

تاریخ دفاع:

1390/01/25

 

 

 

 


 

استاد

نقش

جناب آقای محسن جوادی

راهنما

جناب آقای دکتر محمد لگنهاوسن

مشاور

جناب آقای دکتر احمد واعظی

داور

جناب آقای دکتر سید محمدرضا طباطبائی

داور

جناب آقای دکتر فرشاد شریعت

داور

 

 

 

z